Tag Archive | Trần Thạch Linh

Cùng quẫn rồi… thì cắn dậu

Cùng quẫn rồi… thì cắn dậu

Trần Thạch Linh

 .

Mới đây, tác giả JB Nguyễn Hữu Vinh đã lại có bài trên Blog của mình, bài : “Sự cùng quẫn nhìn từ báo nhân dân” Bài viết cũng được đăng trên BBC với một tựa đề “Sự cùng quẫn của tờ báo đảng”

Đây là một bài viết chín chắn, vẫn một văn phong, một cái nhìn thẳng thắng,  phê phán  lối hành xử cố hữu của truyền thông nhà nước,  nhân sự kiên Hội Đồng Giám mục Việt Nam  ra văn bản “nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp”, gửi tới Quốc hội. Và lối hành xử này đã được bài viết cho là biểu hiện của sự “cùng quẫn”. Tiếp tục đọc