Tag Archive | TU ZO

NHÀ BÁO HUY ĐỨC XÁC NHẬN TIN ÔNG NGUYỄN BÁ THANH ĐƯỢC ĐƯA VỀ VÀO TỐI THỨ BA LÀ CHÍNH XÁC

Có được nguồn tin nội bộ từ Hà Nội, nhà báo Huy Đức, trong một stt trên facebook có tên là Truong Huy San đã cho biết rằng tin ông nguyễn Bá Thanh được đưa về sân bay Đà Nẵng vào lúc 8g31 tối thứ ba sắp đến như trang mạng CDQL đã đưa là hoàn toàn chính xác.

Sau đây là nguyên văn status trên facebook Truong Huy San:

Tiếp tục đọc