Tag Archive | vietmania.blog

Mỹ: CHAMP – Vũ khí siêu đẳng, không sát thương, làm thay đổi chiến thuật chiến tranh

BLA: Cái hay của loại vũ khí này là không sát thương, không làm chết người. Quái, “Bọn tư bãn giãy chết” chẳng thấy chết, mà luôn đi đầu về khoa học công nghệ, là đầu tàu đưa nhân loại phát triển, tiến lên.

Tiếp tục đọc