Tag Archive | Vietnam UPR

“Tìm đoàn Chính phủ Việt Nam để phản đối”

Người đàn ông ngồi bên cạnh Tiến sĩ Nguyễn Quang A tìm đoàn chính phủ Việt Nam để phản đối

Tiếp tục đọc