Tag Archive | Vinh Anh

Trao đổi với ông Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng

      VINH ANH

        Đại tá, cựu chiến binh

Thượng tướng, PGS-TS Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng nói nếu Obama xin lỗi Việt Nam, ông ta sẽ là vị tổng thống dũng cảm và vĩ đại nhất nước Mỹ.

Tôi không nghĩ như vậy, thưa thượng tướng. Vì:

Có phải đến nay, ông vẫn quan điểm nước Mỹ từ bên kia đại dương, không dính líu gì đến cái xứ Đông Dương lạc hậu này, vô cớ mang quan sang xâm lược VN. Tôi cho rằng ông vẫn giữ quan điểm đó từ năm chục năm nay. (Quan điểm đó tôi cũng được biết và phải thấm từ những năm sáu mươi)

Tiếp tục đọc