Tag Archive | VOA

Việt-Trung thảo luận Biển Đông

“Đề cập chuyện Biển Đông lúc này là một điều rất tích cực. Không bên nào chỉ trích bên nào. Không có lời lẽ nào về chuyện này lạc điệu”

Thôi còn chi nữa mà mong
Chủ quyền biển đảo đã xong cả rồi.
Não nùng đâu đó tiếng hời
của người yêu nước: Đâu rồi Hoàng Sa?

Một người lính trong buổi lễ đón tiếp Chủ tịch Trần Đại Quang

 tại Đại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 11/5/17 Tiếp tục đọc

This entry was posted on 12/05/2017, in Báo chí and tagged .