Tag Archive | youtube

Tưởng niệm 25 năm hải chiến Trường Sa

Tưởng niệm 25 năm hải chiến Trường Sa

.

.

Video được thực hiện để tưởng niệm 25 năm trận hải chiến ngày 14-3-1988 tại bãi đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như tri ân những chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh trong các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trước các hành động xâm lược của Trung Quốc vào các năm 1974, 1979 và 1988.

Những anh linh đó mãi mãi không bao giờ bị lãng quên!

Video được thực hiện bởi Thế hệ F và No-U Việt Nam.
Dàn dựng bởi: Nhóm Thái độ Việt Nam.

youtube.com