Archive for the ‘Thơ’ Category

THU TỚI

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 25/08/2016

TRĂNG THU

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 01/10/2015

TRỜI ƠI ĐƯỜNG NƯỚC SÔNG ĐÀ!

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 17/08/2015

Trống Thợ Thuyền thùng thùng thống thiết

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 08/04/2015

Tưởng là nhân chứng

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 07/04/2015

Thuế Thay Cây

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 24/03/2015

TỔ QUỐC TÔI NHƯ MIẾNG DA LỪA

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 09/03/2015

THƯƠNG BA CHẲNG BIẾT MẶT CON

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 08/03/2015

Bực mình

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 05/03/2015

Tứ Quý

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 18/02/2015

Bài thơ Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tiễn đưa mẹ

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 13/01/2015

NỖI NIỀM NĂM MỚI

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 05/01/2015

Chùm thơ trong tù

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 24/12/2014

HÃY BỪNG TỈNH MỘNG, ANH ƠI!

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 19/12/2014

HOAN HÔ ÔNG HOÀNG VĂN NGHIÊN TRẢ LẠI BIỆT THỰ CHO NHÀ NƯỚC!

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 11/12/2014

VỢ BỌ LẬP DẶN AN NINH ĐIỀU TRA

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 09/12/2014

Thơ cuối tuần

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 15/11/2014

Thơ sinh nhật của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 05/07/2014

BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG THÉT GÀO

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 09/06/2014

NGÀY MAI LẠI MẤT “ĐIỆN” CHĂNG?

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 09/06/2014

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers