Archive for Tháng Hai 2nd, 2013

Huy Cận: ”Cho đến bây giờ mặt vẫn chau”!?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 02/02/2013

Giá xuân này con được về thăm mẹ

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 02/02/2013

Đánh thế đ nào được Huy Đức. Anh xin nghỉ đi, ở nhà em nuôi :)

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 02/02/2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers