Archive | 07/02/2013

Vài câu hỏi dành cho Ngô Cường Thu

Thực ra, bài viết dưới đây tôi đã viết ngay sau khi Lê Cường Thu có phản hồi trong bài “Tin về gia đinh Ls Lê quốc Quân“. Tôi viết xong, lại nghĩ sắp tết rồi nên để đấy đã, không muốn mắng y trong những ngày giáp tết.

Thế nhưng hôm nay, Ngô Cường Thu có một phản hồi tiếp vào bài Trao quà cho bà con dân oan bị đàn áp.

Hẳn là y thấy chủ blog duyệt phản hồi nhưng không phản ứng gì nên “thừa thắng xốc tới”. Tôi đọc phản hồi này, thấy cũng cùng giọng như trước và trình độ đã ngu xuẩn còn ngu xuẩn hơn. Nhưng thôi, cho y nợ, tôi sẽ tiếp tục vạch cái dốt nát, non kém của y ra sau.

Hôm nay, tôi chỉ đăng bài đã cất trong máy tính, đáp lại phản hồi của y trong bài Tin về gia đinh Ls Lê quốc Quân. Nhân danh con người chân chính, tôi đảm bảo không sửa bất cứ một chữ nào. Tiếp tục đọc