Archive | 19/02/2013

“NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ” SAO KHÔNG MỌC TRÊN CÁNH ĐỒNG TEM PHIẾU ?

“NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ” SAO KHÔNG MỌC TRÊN CÁNH ĐỒNG TEM PHIẾU ?

 Nguyễn Hoàng Đức

 .

Mới đây, nước Pháp dựng lại vở opera “Những người khốn khổ”, tất cả mọi người như được say sưa sống lại đời sống của những nhân vật mang tâm hồn lớn. Tại sao lại mang tâm hồn lớn?  Vì các nhân vật, đàn ông, đàn bà, lương thiện, kẻ cắp, lưu manh ở xã hội nào cũng có, nhưng không thể có được những tâm hồn lớn chứa đựng bên trong con người thể xác giới hạn để chiêm nghiệm thành những nhân vật mang theo cả chiều kích của thời đại cũng như cuộc sống. Nhớ lại:

Giăng Văn Giăng ra khỏi tù với khuôn mặt lầm lỳ bặm trợn. Nhìn thấy một cậu bé cạo ống khói đang hân hoan tung đồng tiền vừa kiếm được, rồi đánh rơi nó, y liền dùng bàn chân to sụ  dẫm lên. Tiếp tục đọc

MƯỜI BẢY NĂM TRƯỚC, PGS.TS. NHÀ VĂN NGUYỄN THANH TÚ ĐÃ ĂN CẮP LUẬN VĂN TIẾN SĨ

MƯỜI BẢY NĂM TRƯỚC, PGS.TS. NHÀ VĂN NGUYỄN THANH TÚ ĐÃ ĂN CẮP LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Trần Mạnh Hảo

.

Lời dẫn của tác giả : Trên  blog TỄU của tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, chúng tôi vừa đọc bài báo rất thiếu tính khoa học, rất hàm hồ, rất ngụy biện của PGS.TS. Nhà văn Nguyễn Thanh Tú, nguyên Phó tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Quận đội có tên :

“Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp
là hợp lý, hợp tình”
QĐND – Chủ Nhật, 17/02/2013, 20:6 (GMT+7)

PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thanh Tú

nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội 

http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/02/moi-oc-gia-tranh-luan-voi-pgsts-nha-van.html Tiếp tục đọc