Archive | 25/10/2013

TẠI SAO CÔNG BẰNG LÀ VẺ ĐẸP CAO NHẤT CỦA VĂN HỌC?

TẠI SAO CÔNG BẰNG LÀ VẺ ĐẸP CAO NHẤT CỦA VĂN HỌC?

Nguyễn Hoàng Đức

.

Văn học chiếm vị trí cực kỳ quan trọng của đời sống, ngày xưa các chế độ phong kiến chỉ đơn giản xây dựng chế độ trên hai lực lượng chính là Quan văn và Quan võ. Quan võ lo việc chinh phạt hay giữ gìn biên cương. Quan văn thường chiếm ưu thế hơn với việc cơ cấu hiến pháp, làm luật, làm tham mưu, rồi tổ chức các lễ nhạc… Có thể nói, quan võ là chân tay xông pha biên ải. Còn quan văn là bộ não tham mưu ở sát nách vua chúa. Tiếp tục đọc

Hãy bảo vệ Bùi Thị Minh Hằng, Lê Thiện Nhân và Trương Văn Dũng

Cải chính trong bài viết này: Ảnh Lê Thiện Nhân và Trương Dũng (do Bùi Hằng chụp) có ghi chú:

(lúc này chưa bị cùm)

Sự thật thì đó là lúc hai anh đang bị cùm. Anh Dũng bị cùm chân trái và anh Nhân bị cùm chân phải bởi một loại cùm dài và thẳng, dành cùm chung nhiều người.

Thời gian các anh bị bắt vào khoảng 15h30, còn 17 giờ là thời điểm thông tin được đưa lên mạng

Thành thật xin lỗi hai anh và bạn đọc. Tiếp tục đọc