Archive for Tháng Mười Hai 16th, 2012

Thấy gì qua cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12 (Phần 3)

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 16/12/2012

Thấy gì qua cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12 (Phần 3)

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 16/12/2012

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers