Archive for Tháng Mười Hai 16th, 2012

Thấy gì qua cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12 (Phần 3)

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 16/12/2012

Thấy gì qua cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12 (Phần 3)

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 16/12/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers