Archive | 26/12/2012

Thề và hứa

Huỳnh Văn Úc
 .
Thề và hứa khác nhau nhiều lắm. Vào ngày 24/12/2012 câu chuyện tôi thề và tôi hứa được các trang mạng izvestia. ru và russia.ru đưa tin và bình luận với những bài viết dài. Nội dung các bài viết xoay quanh đề nghị của luật sư  Anatoli Plelinsev (Анатолий Пчелинцев) gửi Duma quốc gia Nga (Hạ nghị viện) xem xét thông qua một dự luật sửa lại văn bản Lời thề danh dự của quân nhân phục vụ trong quân đội Nga. Ông Anatoli Plelinsev đề nghị thay từ  tôi thề (клянусь) thành tôi hứa (обещаю). Tôi trích dẫn sau đây nguyên văn Lời thề danh dự hiện hành của quân nhân trong quân đội Nga:


“Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своей Родине – Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество”

“Tôi, (họ và tên) long trọng thề trung thành với Tổ quốc của mình-Liên bang Nga. Tôi thề tôn trọng Hiến pháp và luật pháp, nghiêm chỉnh thực hiện điều lệnh quân đội và mệnh lệnh của các cấp chỉ huy. Tôi thề thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ quân nhân, dũng cảm bảo vệ tự do, độc lập và chế độ hiến định của nước Nga, bảo vệ nhân dân và Tổ quốc”. Ông Anatoli Plelinsev đề nghị thay tất cả những từ thề thành hứa:
“Tôi, (họ và tên) long trọng hứa trung thành với Tổ quốc của mình-Liên bang Nga. Tôi hứa tôn trọng Hiến pháp và luật pháp, nghiêm chỉnh thực hiện điều lệnh quân đội và mệnh lệnh của các cấp chỉ huy. Tôi hứa thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ quân nhân, dũng cảm bảo vệ tự do, độc lập và chế độ hiến định của nước Nga, bảo vệ nhân dân và Tổ quốc”.

ảnh HVUTờ Quân đội nhân dân mới đăng bài “Không thể chấp nhận quan điểm Quốc gia hóa quân đội” của Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình. Ông Bình viết bài này để phê phán quan điểm “quốc gia hóa quân đội”  đề nghị quân đội phải trung lập, “phi chính trị hóa”, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là Phó giáo sư, Tiến sĩ chắc ông Nguyễn Tiến Bình không thể bỏ qua mà không theo dõi bản Thông điệp Liên bang Tổng thống Putin đọc vào lúc 12 giờ ngày 12/12/2012 trong đó nêu bật những thành tựu nước Nga đã đạt được. Ông Putin cho rằng nước Nga cần phải giữ gìn bản sắc trên chặng đường phát triển thành một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh. Ông Nguyễn Tiến Bình suy nghĩ gì khi quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh đó ghi trong lời thề quân nhân  “tôi hứa” thay vì “tôi thề”.
Tác giả gửi qua email
This entry was posted on 26/12/2012, in Báo chí.

Xứ ta “giảm biên”

Giảm biên ở tận đâu xa
Xứ ta thì cứ phình ra giảm gì?
“Cây còn cho quả”… nhổ đi
“Mầm mình ươm chiết” là khi thế vào.
Bằng cấp rởm cũng chẳng sao.
“Túi cơm giá áo” ai nào có hay!
Giảm một thì hai vào thay.
“Tiền trao” là “cháo múc” ngay “chức quyền!”
“Con cháu các cụ” khỏi phiền
Thì “bò đội nón” không quên nhận vào.
“Giảm biên” thế – giảm thế nào?
Cơm nuôi lũ ấy chỉ vào thuế dân!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi qua email

This entry was posted on 26/12/2012, in Thơ.

Thề và hứa

Thề và hứa

Huỳnh Văn Úc

 .

Thề và hứa khác nhau nhiều lắm. Vào ngày 24/12/2012 câu chuyện tôi thề và tôi hứa được các trang mạng izvestia. ru và russia.ru đưa tin và bình luận với những bài viết dài. Nội dung các bài viết xoay quanh đề nghị của luật sư  Anatoli Plelinsev (Анатолий Пчелинцев) gửi Duma quốc gia Nga (Hạ nghị viện) xem xét thông qua một dự luật sửa lại văn bản Lời thề danh dự của quân nhân phục vụ trong quân đội Nga. Ông Anatoli Plelinsev đề nghị thay từ  tôi thề (клянусь) thành tôi hứa (обещаю). Tôi trích dẫn sau đây nguyên văn Lời thề danh dự hiện hành của quân nhân trong quân đội Nga:

Tiếp tục đọc

Xứ ta “giảm biên”

Xứ ta “giảm biên”

Giảm biên ở tận đâu xa
Xứ ta thì cứ phình ra giảm gì?
“Cây còn cho quả”… nhổ đi
“Mầm mình ươm chiết” là khi thế vào.
Bằng cấp rởm cũng chẳng sao.
“Túi cơm giá áo” ai nào có hay!
Giảm một thì hai vào thay.
“Tiền trao” là “cháo múc” ngay “chức quyền!”
“Con cháu các cụ” khỏi phiền
Thì “bò đội nón” không quên nhận vào.
“Giảm biên” thế – giảm thế nào?
Cơm nuôi lũ ấy chỉ vào thuế dân!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi qua email