Archive for Tháng Mười Hai 23rd, 2012

Bài thơ "Lính mà em" của Phạm Tiến Duật hay của Lý Thụy Ý?

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 23/12/2012

Quà noel gửi Nguyễn Phương Uyên từ trái tim người lính

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 23/12/2012

Quà noel gửi Nguyễn Phương Uyên từ trái tim người lính

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 23/12/2012

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 156 other followers